Säffle Street Gliders

Har du bilder eller annat du vill visa på vår hemsida? Maila till info@safflestreetgliders.se

Pga Covid-19 så har det tyvärr inte hänt speciellt mycket i år. Vi planerar att ha ett årsmöte i februari men vi avvaktar besked från Hälsomyndigheten. På senaste Styrelsemötet bestämdes att klubben inte anordnar något julbord i år pga Covid-19.

Glöm inte att medlemsavgiften för 2021 skall vara inbetald senast 31 december 2020 för att man skall ha rösträtt på Årsmötet.

Hälsningar styrelsen SSG

2021-01-16 Rep av länkar till fotoalbumen

2020-11-04 Uppdatering Klubbinfo

2020-10-02 Uppdatering hemsidan