Kontakta oss på e-post: info@safflestreetgliders.se

Styrelsen

Ordförande Nina Gustafsson073-5158188 
Sekreterare Cissi Brunzell070-1305010 
Kassör Krister Axelsson070-5713437 
Revisor Mikael Gustafsson076-8428609 
1:a Ledamot Lena Carlsson073-0232825 
2:a Ledamot Conny Ekström070-2438802 
Suppleant Kerstin Axelsson073-8014909 
Suppleant Peter Carlsson 070-6060748 
Webbansvarig Cissi Brunzell070-1305010 
     
     
Valberedning Pågående arbete  
     
     
Close Menu