Säffle Street Gliders

Har du bilder eller annat du vill visa på vår hemsida? Maila till info@safflestreetgliders.se

Vid styrelsens senaste telefonmöte 27 januari bestämdes att nuvarande styrelse jobbar vidare pga Covid 19-restriktionerna tills vi kan hålla ett årsmöte senare i år.

Hälsningar styrelsen SSG

2021-07-28  Uppdatering Car Meets

2021-02-03 Uppdatering startsida

2021-01-16 Rep av länkar till fotoalbumen